En het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” Kolossenzen 2:14-15 HSV

Dank God voor de overwinning, Onze overwinning in Christus is een garantie. Het is geen gevoel of gedachte, maar het is een levende werkelijkheid. Deze tekst vertelt mij dat Jezus Christus satan heeft verslagen voor mij. En dat geeft mij de overwinning. Daarom is de uitkomst, in welk gevecht waar we mee te maken hebben, al bepaald. We moeten leren God te prijzen gebaseerd op deze wetenschap en niet gebaseerd op een soort gevoel die kan fluctueren vanwege onze huidige situatie waarin we verkeren.

En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen  en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt.” 2 Korinthe 2:14 HSV

Vier vandaag uw overwinning in Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij overwinning geeft over elke situatie waarin ik mij bevind en over die nog moeten komen in Christus in Jezus’Naam. Amen.