Scroll Top

Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal. Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen, Hij zal te schande maken wie mij wil opslokken. Sela God zal Zijn goedertierenheid en Zijn trouw zenden. Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen, ik lig tussen mensen die verzengen als vuur, mensenkinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn, en hun tong een scherp zwaard. Verhef U boven de hemel, o God; Uw eer zij over de hele aarde.” Psalmen 57:2-6 HSV

Dit is het gebed van David toen hij vervolgd werd en ter dood bedreigd werd door Koning Saulus. David maakte het probleem niet groot, maar Hij maakte de Almacht van God groot en vroeg de Vader om verheerlijkt en verhoogd te worden te midden van al Zijn moeilijkheden.

Vandaag zal God Almachtig al het kwade, dat de duivel heeft geprobeerd om u te vernietigen omkeren en ervoor zorgen dat het uitwerkt ten goede van u omdat u van God houdt en u Hem dient.

Dit is het uur om God te verheerlijken net zoals David deed want Hij vond vreugde in Zijn beloften volbrengen in ons leven door Zijn Naam te verheerlijken.

Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden.” Johannes 12:23 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mijn behouder en verlosser bent, Ik geef u alle prijs en alle eer. U bent waardig om geprezen te worden in Jezus’Naam. Amen.