Scroll Top

Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.” Psalmen 84:12 HSV

Het is Gods wil om ons niet te onthouden van geen enkel goeds voor ons. God houdt ervan om in de noden van Zijn volk te voorzien, omdat Hij van Zijn nature een gever is. Echter we hebben een tegenstander die wil dat we gebrek ervaren. Daarom gebruikt hij onze omstandigheden om de integriteit van Gods Woord te beschuldigen. Zijn wil voor de kinderen van God is om Gods Woord tegen te spreken.

We moeten onthouden dat God en Zijn Woord onafscheidelijk zijn.

In  het begin was het Woord en het Woord was  bij God en het Woord was God. [Jes. 9:6.]” Johannes 1:1 HSV

En ook weten dat Gods woord nooit vruchteloos terugkeert zonder dat het zijn doel waarvoor het is uitgestuurd, volbrengt.

zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” Jesaja 55:11 HSV

Daarom moeten we leren om God te aanbidden, te prijzen en te danken, ongeacht de omstandigheden waarin we ons verkeren. Onze omstandigheden en moeilijkheden hebben een einddatum, maar Gods Woord blijft voor altijd.

Vanaf het begin is het altijd Gods wil geweest om aan Zijn kinderen te geven. In het begin zegende Hij Adam en plaatste hem in het hof die Hij maakte en gaf hem ook de heerschappij over de werken van Zijn hand. Dit laat zien dat Gods wil voor ons is om goed te doen en ons voorspoed te geven.

Laat vrolijk zingen en verblijd zijn wie vreugde vinden in mijn gerechtigheid; laat hen voortdurend zeggen: De HEERE is groot! Hij vindt vreugde in de vrede van Zijn dienaar.” Psalmen 35:27 HSV

Daarom aanbidden, prijzen en danken we Hem voor Zijn Goedheid in ons leven.

Weiger vandaag om de leugens van de duivel te vermaken. Ik kan iemand horen zeggen hoe entertain ik de leugens van satan? Het antwoord is simpel: iedere keer wanneer we iets of een situatie accepteren die het tegenovergestelde is van Gods Woord.

Focus u vandaag niet op uw situatie, prijs God op basis van Zijn Woord.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw consistente goedheid, vriendelijkheid en barmhartigheid in Jezus’Naam. Amen.