Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Psalmen 134-137

-Voedsel tot overdenking dag 324-

• Johannes 6:37
• 2 Korinthiërs 3:18
• 1 Johannes 1:3

Gods liefde heeft de kracht en het vermogen om verandering te brengen in het leven van mensen.

Toen we allemaal tot het geloof van onze Heer Jezus Christus kwamen, kwamen we precies zoals we waren. Vanwege Zijn liefde voor ons werden we niet verworpen, maar geaccepteerd in de Geliefde en als een gevolg daarvan worden we gelijkvormig aan het beeld van Christus.

“Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.”
Johannes 6:37 HSV

Mensen veranderen, niet vanwege wat u voor hen doet, maar vanwege de liefde die u voor hun heeft en aan hen uit. Dit betekent in relatie komen met degene waarbij u verandering wilt zien. Dit is de strategie die Jezus gebruikte om Zijn discipelen te veranderen. Zijn liefde en compassie voor hen brachten verandering teweeg. Zijn tijd van hechte omgang en liefde met de discipelen zorgde ervoor dat zij naar Zijn beeld werden gevormd.

“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.”
2 Korinthiërs 3:18 HSV

We kunnen worden gebruikt als instrumenten van verandering in het leven van mensen wanneer we leren om ze in omgang met de Vader en Zoon te brengen door ze te introduceren aan de liefde van God.

“wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.”
1 Johannes 1:3 HSV

Dit is het geheim van verandering!

Leer om mensen te introduceren aan God en Zijn Liefde en niet aan uzelf.

Onthoud: het geheim van verandering is mensen te introduceren aan de Vader en de Zoon en niet aan uzelf.

U wordt met waar u omgang mee heeft!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!