30 dagen vasten

Dag 22: Geef jezelf over in gebed!

By |2021-01-04T08:17:43+00:00December 22nd, 2020|30 days fasting and praying|

Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, de rammen van Nebajoth staan u ten dienste; ze zullen als een welgevallig offer komen op Mijn altaar en Ik zal aan Mijn luisterrijk huis aanzien geven.” Jesaja‬ ‭60:7‬ ‭HSV‬‬ Wij zijn Gods tempel! 1 Korintiërs 3:16 zegt: "Weet u niet dat u de tempel van

Dag 21: Verwacht geschenken te komen!

By |2021-01-03T18:00:53+00:00December 21st, 2020|30 days fasting and praying|

Profetisch woord: Mensen brengen geschenken mee! Hemelse pakketten worden vrijgegeven! Mensen komen naar u toe om uw goederen te brengen! Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden.” Jesaja‬

Dag 19: Zet de naam van Jezus vrij!

By |2020-12-22T16:58:12+00:00December 19th, 2020|30 days fasting and praying|

Alles heeft een naam, maar wij hebben een hogere naam: JEZUS! Zet de Naam van Jezus vrij in elke situatie die u wilt zien veranderen! Want er is kracht in de Naam van Jezus! De Naam van Jezus staat voor: alles wat JEZUS is en alles wat Hij heeft! ‘Want er staat geschreven: Zo waar

Dag 18: Focus op de visie!

By |2020-12-22T16:50:35+00:00December 18th, 2020|30 days fasting and praying|

HET PROFETISCH WOORD: De palmboom Het is de enige boom die moeilijk uit te roeien is en sterk is! "Ik zie palmbladeren, ik zie groene bladeren..." “De [compromisloze] rechtvaardigen zullen bloeien als de palmboom [langlevend, statig, rechtopstaand, nuttig en vruchtbaar]; zij zullen groeien als een ceder in Libanon [majestueus, stabiel, duurzaam en onvergankelijk]." Psalm 92:12

Dag 16: Getrouwheid

By |2020-12-17T07:42:57+00:00December 17th, 2020|30 days fasting and praying|

Hoofdteksten: Jesaja 60: 1-2 Exodus 33: 18-19 De geest van terechtwijzing is in beweging. Mensen zullen zich de goedheid van de Heer in hun situatie herinneren en ze zullen terugkeren naar het huis van de Heer. Er zal een geweldig terugkeer zijn! We gaan glorieuze jaren in: 2021-2022-2023! Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep

Dag 17: Verwijder twijfel

By |2020-12-21T13:48:11+00:00December 17th, 2020|30 days fasting and praying|

Profetie 2021 - Mannen worden gered! Ze zullen rennen en voor God buigen! We willen onze mannen tot het geloof zien komen. Jabez was een man maar een verliezer. ‘Jabez was van groter aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard.’ ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9‬

Dag 15: Lankmoedigheid en verdraagzaamheid

By |2020-12-15T22:56:19+00:00December 15th, 2020|30 days fasting and praying|

  Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw” Exodus‬ ‭34:6‬ ‭HSV‬‬ Er zijn twee soorten geduld: Lankmoedigheid -Makrothumia Het vermogen om kwaad te verdragen en vriendelijk te blijven Alleen al het feit dat u onderling juridische geschillen hebt, toont aan dat

Dag 14: Laat het bloed van Jezus spreken!

By |2020-12-14T23:22:17+00:00December 14th, 2020|30 days fasting and praying|

Het Bloed van Jezus spreekt over God Zelf. Het bloed van Jezus is op u geplaatst en spreekt voor zichzelf. Het Bloed heeft een zwaardere stem dan welke stem dan ook! Want in Het Bloed is leven! Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op

Day 13: Grace goes with submission

By |2020-12-15T05:34:10+00:00December 13th, 2020|30 days fasting and praying|

Read: Isaiah 60:2 Exodus 33:18-19 What do we need in 2021? Understanding what Grace is! Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over

Dag 13: Genade gaat met gepaard met onderwerping!

By |2020-12-16T09:19:14+00:00December 13th, 2020|30 days fasting and praying|

Lezen: Jesaja 60: 2 Exodus 33: 18-19 Wat hebben we nodig in 2021? Begrijpen wat genade is! Stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde, als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Nee, maak van uzelf een werktuig voor God, omdat u met Christus gestorven bent, om nu met Hem te