Het Bloed van Jezus spreekt over God Zelf. Het bloed van Jezus is op u geplaatst en spreekt voor zichzelf. Het Bloed heeft een zwaardere stem dan welke stem dan ook! Want in Het Bloed is leven!

Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.’
‭‭Leviticus‬ ‭17:11‬ ‭HSV‬‬

We zijn geboren uit Het Bloed, dat offer dat ons leven geeft! Het Bloed is voor God op u, dat betekent dat het voor God is dat u bent:
– behouden gebleven
– gered
– bevrijd
– genezen (en nog veel meer dingen)

Het Bloed is op de troon van genade gelegd als het ultieme offer!

en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.” Hebreeën‬ ‭12:24‬ ‭HSV‬‬

 

… En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.” 1 Johannes‬ ‭2:1‬ ‭HSV‬‬

PROCLAMEER HARDOP:
Laat het Bloed van Jezus deze week voor ons spreken, tegen elke aanval die de vijand in de atmosfeer van de geest tegen ons leven heeft gepland!
Laat het Bloed spreken!
Laat het Bloed van Jezus de deuren die de vijand dicht wilde doen open houden!
Laat het Bloed van Jezus elke beschuldiging in de geestelijke atmosfeer tegen uw leven annuleren, LAAT HET SPREKEN.
Laat het Bloed van Jezus de activiteiten van heksen en tovenaars tegen uw leven tot zwijgen brengen.

Het Bloed van Jezus SPREEKT voor:
Genezing, gunst, bevrijding, zaken, voor mijn kinderen, familie, tegen elke aanval van de vijand op mijn bestemming!

Het bloed van Jezus spreekt voor ons!