Scroll Top

Profetisch woord:

Mensen brengen geschenken mee! Hemelse pakketten worden vrijgegeven! Mensen komen naar u toe om uw goederen te brengen!

Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden.” Jesaja‬ ‭60:4‬ ‭HSV‬‬

Zij gingen naar binnen en vonden het kind en zijn moeder Maria. Vol eerbied knielden zij voor Hem neer. Zij gaven Hem kostbare geschenken: goud, wierook en mirre.” Mattheüs‬ ‭2:11‬ ‭HTB‬‬

1. Kom in lijn met de visie
2. Wees voorbereid om geschenken te ontvangen!

U zult niet bedelen, ze zullen naar u toe komen, uw bediening, uw bedrijf ect

U maakt een aankondiging!

Als u over gaven spreekt, hoe zit het dan met uw giften?

Zie hoe Jezus God aanbad en stierf!

Mensen komen met cadeaus! Ze komen om te aanbidden, maar ze komen ook met geschenken!
Ze komen niet met lege handen, maar ze komen met geschenken!
De zielen komen eraan !
De geschenken komen eraan!
Mijn handen zijn open om mijn geschenken te ontvangen, mijn huis is open, WHWC is open om geschenken en cadeaus te ontvangen.

Twijfel hierin nooit aan God, uw geven is uw aanbidding.

Ik ontvang de olie voor deze week??