Scroll Top

 

Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw” Exodus‬ ‭34:6‬ ‭HSV‬‬

Er zijn twee soorten geduld:

  1. Lankmoedigheid -Makrothumia
    Het vermogen om kwaad te verdragen en vriendelijk te blijven

Alleen al het feit dat u onderling juridische geschillen hebt, toont aan dat u volledig hebt gefaald. Zou het niet beter zijn als u onrecht wordt aangedaan? Zou het niet beter voor u zijn om beroofd te worden? In plaats daarvan doe je elkaar onrecht aan en beroof je elkaar, zelfs je eigen broers en zussen!” 1 Korintiërs 6: 7-8 (letterlijk vertaald uit GNB)

Een voorbeeld van lankmoedigheid is waar Jezus de man noemde die voor zijn zaak pleitte, ook al zou hij later de goedheid vergeten die hem was betoond.

De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.” Mattheüs‬ ‭18:26‬ ‭HSV‬‬

Wees als degenen die geloven en geduldig zijn, en ontvang zo wat God heeft beloofd (Hebreeën 6:12 GNB). Satan gebruikt uw omstandigheden of uitdagingen om ze tot uw meditatie te maken, maar dan zult u uitsluitend gefocust zijn op het kwaad en niet op waar u heen gaat (wat God u belooft)!
Wat zijn de beloften die God u heeft gedaan? De beloften zijn in het beloofde land, maar focus u niet op de vijanden in het land.

Lankmoedigheid is het vermogen om vooruit te blijven kijken, ondanks wat er ook gebeurt!
Ze deden Jezus kwaad, maar Zijn ogen waren gericht op de redding die Hij de mensheid moest brengen! U verdraagt ​​het kwaad, maar u kiest ervoor kalm te blijven. Liefde is een keuze en een opzettelijke daad! Voel geen liefde, maar handel ernaar!

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.” 1 Johannes‬ ‭4:19‬ ‭HSV‬‬

U wilt zich geliefd voelen, toon dan liefde aan mensen die u iets verkeerd hebben aangedaan! Waarom hebt u de persoon dan lief omdat u weet waar ze heen gaan! U wilt dat ze naar de hemel gaan en niet naar de hel! U toont liefde ondanks het kwaad dat ze vertonen.

Het tweede soort geduld wordt genoemd:
Volharding – Hupomoné
Het vermogen om te kunnen wachten, de capaciteit om uitstel te kunnen volhouden en in verwachting te blijven.

Dit gebeurt met de kerk. We wachten op de komst van onze Heere Jezus Christus. Dit geeft u nog niet het recht om erop los te leven, want Hij zal terugkeren! De vraag is: “Zult u klaar zijn als Hij komt?” “Of zult u ongeduldig zijn en daardoor de opname missen?”

Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.’” Jakobus‬ ‭1:3-4‬ ‭HSV‬‬

Wees geduldig! Waarom moet u geduldig zijn? Omdat u wilt arriveren waar u weet dat u thuishoort! Omdat u weet wat God u heeft beloofd! U mag het uitstel noemen, maar God noemt het, het proces om u te vormen en te bouwen!

Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” Jesaja‬ ‭40:31‬ ‭HSV‬‬

Waarom wacht u met vasten? Omdat uw vlees niet wil wachten! Uw vlees heeft altijd haast. Het wil niet wachten en is daarom haastig.

… hij die gelooft, haast niet.”Jesaja‬ ‭28:16‬ ‭NBG51‬‬

Wacht want alles heeft zijn vastgestelde tijd. Maar terwijl u wacht, moet u blijven verwachten! God doet een snel werk, maar Hij doet het niet in uw tijd!

Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.” Prediker‬ ‭3:1‬ ‭HSV‬‬

Als u zich aan uw eigen plannen houdt, zult u dingen vroegtijdig doen. Het kwaad zal u worden aangedaan (Bijbelse feiten! Dat is onderdeel van dit leven) maar als u niet kunt wachten, zult u niet voorbereid zijn op de dingen die zullen komen.

Als David bijvoorbeeld alleen keek naar hoe Saul hem behandelde (met de nadruk op het kwaad dat hem werd aangedaan), zou David nooit koning zijn geworden! Heb zelfbeheersing! Hoe? We hebben de geest van zelfbeheersing; de Heilige Geest. De vrucht van de Heilige Geest is liefde en als je deze vrucht opent, zul je er ook geduld en zelfbeheersing in zien!

Toen God zei dat Hij lankmoedig was, toonde Hij Zijn glorie, dus als je glorie hebt, heb je geduld! Laat God u verfraaien en alle dingen in uw leven mooi maken!

GEBED:
Oh Heer, help me om geduldig te zijn! Laat me niet overhaastig zijn om dingen te doen. Want U hebt in Uw Woord gezegd dat Hij die gelooft haast niet! Ik geloof in wat U mij hebt beloofd! Ik geloof dat ik mijn beloofde land zal binnengaan! De vrucht van geduld werkt in mij! Laat geduld over mij heersen! Ik zal volhouden! Ik zal wachten! Ik zal het niet verpesten! Ik zal alles zijn waartoe U mij heeft geroepen! In Jezus Naam, Amen!