Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, de rammen van Nebajoth staan u ten dienste; ze zullen als een welgevallig offer komen op Mijn altaar en Ik zal aan Mijn luisterrijk huis aanzien geven.” Jesaja‬ ‭60:7‬ ‭HSV‬‬

Wij zijn Gods tempel!

1 Korintiërs 3:16 zegt: “Weet u niet dat u de tempel van God bent en dat de Geest van God in u woont?”

 

Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.” 2 Korinthe‬ ‭6:16‬ ‭HSV‬‬

 

En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David! namen zij Hem dat zeer kwalijk” Mattheüs‬ ‭21:13-15‬ ‭HSV‬‬

Deze tempel was fysiek een kerkgebouw, maar toch was het terrein vuil. Veel gelovigen willen wonderen, maar ons huis is vuil! We willen mensen naar ons toe trekken, maar ons leven is vuil! Er is geen mysterie bij God: hoe staat het met uw huis? Wat geeft u de aandacht in uw huis? Bent u iemand die in uw leven met zonde speelt? Omdat u het huis van God bent! U! Er vond geen wonder plaats in dat gebouw totdat het was gereinigd!

God kijkt naar uw toewijding aan Hem:
• Door gebed
• Door te vasten
• Hoe u uw lichaam toegewijd en
geheiligd houdt voor Hem.

U bent het vat waarin God leeft! Uw leven moet gestructureerd worden door intensief gebed! U moet leren uzelf af te sluiten en alleen tot God te bidden!! U bent die tempel! Wonderen gebeurden alleen in schone tempels!

Gebed reinigt u! Gebed structureert u! Gebed veroorzaakt veel dingen in uw leven, want als u begint te bidden: zal God u gaan openbaren waarom uw leven is zoals het is. God zal u de dingen laten zien die er mis zijn met uw eigen persoonlijke leven. God werkt in een schone omgeving! Toen Jezus de tempel reinigde, zei Hij: Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd! En toen de tempel werd gereinigd, begonnen er wonderen te gebeuren!

Laat uw gebedsleven niet afhangen van andermans gebed !!!

Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen.” Jakobus‬ ‭5:13‬ ‭HSV‬‬

Uw leven hoort een symbool van wonderen te zijn! U bent de tempel van God! U bent het huis van wonderen! Blinden en lammen kunnen alleen naar u toe worden getrokken als u rein bent! Als er GEEN wonderen gebeuren, kijk dan OPNIEUW naar uw leven… !!!