Scroll Top

Profetie

2021 – Mannen worden gered! Ze zullen rennen en voor God buigen!

We willen onze mannen tot het geloof zien komen.
Jabez was een man maar een verliezer.

‘Jabez was van groter aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard.’
‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9‬ ‭HSV‬‬

God wil zware lasten in zegeningen veranderen. De enige reden waarom de dochters van Lot met hun vader sliepen, was omdat er geen man was. Satan wil altijd de mannen uitschakelen!

2021 – 2022
Overdracht van rijkdom
Dingen komen naar u toe en u weet niet hoe het naar u toe zal komen.
De overvloed van de zee (zie Jesaja 60: 5) komt naar u toe! Ik zie OVERDACHT! Laat gebed uw kracht zijn en uw Bijbelstudie, zodat u het voor niets zult vervangen .

‘Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen.’
‭‭Jesaja‬ ‭60:5‬ ‭HSV‬‬

Bid dat de krachten zullen komen en u zullen helpen! Verklaar: OVERDRACHT !

HARDOP ZEGGEN:
• Ik zie overdracht!
• De overvloed van de zee wordt aan mij overgedragen.
• We verklaren iedereen die mijn
eigendom vasthoudt , BRENG HET!
• Iedereen die mijn geld vasthoudt, BRENG HET!
• Elke ziel die in het Koninkrijk van God behoort te zijn
• Iedereen die mijn eigendom bewaart, BRENG
HET!
• Geest van God OVERTUIG, TREK
DIRIGEER & BRENG ze direct!
• De ketenen zijn gebroken
• Laat de jukken vernietigd worden.
• Laat elke zware last op de mannen keren
tot een zegen
• We verklaren, net als Jabez, we profeteren in
2021, Vader, laat Uw opstandingskracht
komen op de mannen
• Vader, raak de mannen aan, breng ze binnen, bevrijd
de mannen!
• Geest van God bevecht de geesten die de mannen aanvallen in ons land en
bevrijd ze in de naam van JEZUS!
• Iemand komt mij helpen en steunen.
• De zielen komen, geld komt
Helpers komen eraan!
• Leef en wees voorspoedig !
• We zeggen nee tegen de raad van de hel!
• We verklaren leven!

Gebedstrijders staan ​​op! Ze begrijpen God volledig! Mensen zullen naar de kerk komen, dit is hoe de visie comfortabel wordt. Ze zijn niet vleselijk maar geestelijk. Kijk hoe het de komende jaren zal opkomen! Ze zullen met unieke ideeën komen om de hemelse visie die God aan dit specifieke huis gaf, te versterken.

Profetieën komen en geven u richting; het gebeurt niet vanzelf. Ze werken alleen als u ze navolgt!

Hoe kwam het dat Israël veertig jaar in de woestijn verbleef? Ze begrepen niet dat “de mens niet alleen van brood zou leven … (Matt. 4: 4)”. Hij Zelf zal bevestigen wat Hij heeft gesproken.

In 2021 als u vertrouwd op God; Hij zal twijfel uit uw leven verwijderen. Hoe reageert u op Gods Woord? Herinner u zich de profetieën van de 30 dagen, spreek het uit en zie het gebeuren!

In 2021 komt de Geest van herinnering naar u toe om u te herinneren aan het Woord! #Rhema

‘Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen.’
‭‭Psalm‬ ‭89:35‬ ‭HSV‬‬

2021 – bid dat u zich het profetische woord herinnert! Weiger alles dat daar buiten staat ! Zelfs wanneer de crisis tot een hoogtepunt komt praat niet zoals hen, ook niet als de crisis zich voordoet! Sta op Het Woord!
Leer een houding van meditatie te hebben!

‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.’
‭‭Mattheüs‬ ‭24:35‬ ‭HSV‬‬

 

“Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.”
‭‭Psalm‬ ‭119:89‬ ‭HSV‬‬

‘Want voor God is niets onmogelijk.”’
‭‭LUKAS‬ ‭1:37‬ ‭BB‬‬