Hoofdteksten:
Jesaja 60: 1-2
Exodus 33: 18-19

De geest van terechtwijzing is in beweging. Mensen zullen zich de goedheid van de Heer in hun situatie herinneren en ze zullen terugkeren naar het huis van de Heer. Er zal een geweldig terugkeer zijn! We gaan glorieuze jaren in: 2021-2022-2023!

Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw” Exodus‬ ‭34:6‬ ‭HSV‬‬

Waarheid komt van het Hebreeuws woord: “Emmeth” en stamt af van het woord “Amman”.
Het betekent:
1. Opbouwen
2. Om iemand te helpen groeien
3. Om voor iemand te zorgen
4. Contract. Gods Woord is Zijn contract. Het is Zijn contract voor ons. Het contract wordt ons punt van stabiliteit.
5. Stabiel

In 2021 werken we niet op basis van onze eigen waarheid. Gods waarheid is Zijn Woord. God sloot het contract met Zichzelf, niet met ons. Als God elke dag van ons afhankelijk had moeten zijn, had Hij nooit kunnen doen wat Hij moest doen. Een contract spreekt van een verbond.

Waarheid: God is trouw, zelfs als we ongetrouw zijn. Hij zal niet van gedachten veranderen over ons succes. Maar hoe loyaal bent u?? Het woord trouw betekent “ik ben loyaal”, bent u loyaal?

Ik zal over dat land al de woorden brengen die Ik daarover gesproken heb, al wat in dit boek geschreven is, wat Jeremia geprofeteerd heeft over al deze volken.” Jeremia‬ ‭25:13‬ ‭HSV‬‬

Twijfel niet aan profetieën! Sta op en wordt verlicht! Het is niet om uw oor te strelen! De woorden die God spreekt geven licht en worden “Dabar “genoemd.

Hij heeft Zijn woorden *gestand* gedaan die Hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te brengen, dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft.” Daniël‬ ‭9:12‬ ‭HSV‬‬

“Gestand” betekent in het Hebreeuws: “Quwm”

Het betekent:
1. Sta op
2. Om uit te voeren: God deed wat Hij zei. God voert het uit, zorgt ervoor dat Zijn Woord slaagt. Zelfs God staat op om ervoor te zorgen dat Zijn Woord uitkomt. Hij voert het uit. Hij neemt Zijn Woord in acht om het uit te voeren. Als God niet doet wat Hij zegt, maakt dat van Hem een leugenaar.

Een contract wordt gemaakt omdat mensen elkaar niet vertrouwen. Dat is de reden waarom toen Hij op het punt stond een eed af te leggen, Hij het allemaal Zelf deed en Hij duidelijk maakte dat als Hij zich er niet aan zou houden, u Hem niet hoeft te dienen. God is niet afhankelijk van ons om Zijn Woord tot stand te laten komen. God is altijd loyaal aan Zijn Woord! De vraag is meer: ​​bent u loyaal? Loyaliteit is niet de afwezigheid van beproevingen. Loyaliteit betekent dat u niet verandert, ook al veranderen de omstandigheden wel!

In de atmosfeer van heerlijkheid is loyaliteit vereist. Dat is het karakter van God, het betekent dat God de waarheid is. U bent een kind van de waarheid! En uw voorganger moet een goede herder weerspiegelen zoals beschreven in Psalm 23 (met alle karaktereigenschappen daarvan).

Als u wilt slagen in het koninkrijk van God, zijn er bepaalde karaktereigenschappen waaraan u moet voldoen. U dient loyaal te zijn. God kijkt naar deze kwaliteit omdat Hij zelf loyaal is. Loyaliteit is niet klagen in uw hart.

Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw (Lucas 16:10). Gelovigen hebben niet meer dan genoeg, want het weinige waarmee God hen zegende, claimen ze. Elk loyaal persoon is een geweldige gever. Loyaliteit is een gave.

2021 is het jaar van de loyale mensen.

Wat is uw toegevoegde waarde in de kerk? Stop met het dienen van God omdat u iets wilt krijgen, het zegt dat u niet loyaal bent. U doet het omdat …
U bidt omdat … er altijd iets aan vast zou moeten zitten! Kan God u vertrouwen? Zoals Abraham voor wie Hij niets kon verbergen? God zei “Ik ken Abraham”, kan God zeggen “Ik ken u”?

PROCLAMATIES:
Ik spreek dat ik de geest van loyaliteit en zachtmoedigheid heb. Loyaliteit zal mij domineren in de Naam van Jezus! Ik ben solide geplant in Gods Huis en ik zal niet bewogen worden! Want als God het heeft beloofd, zal hij het zeker uitvoeren in Jezus’ Naam! Amen

2021- jaar van Eer en Glorie
Moge God u eren vanwege uw loyaliteit. U zult met eer en glorie worden gekroond! Jullie zullen bekend staan ​​als kinderen van loyaliteit