Bidden in de Heilige Geest

Bid in de Geest en wees geestelijk alert

By |2018-03-28T04:41:19+00:00March 28th, 2018|Daily Manna, Facebook, Spiritual warfare|

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is gewillig maar het vlees is zwak.” Mattheüs 26:41 HSV We lezen in Mattheüs 26:39-41 dat Jezus Christus gekweld werd in Gethsemane ten behoeve van ons en op het punt stond om het kruis voor ons onder ogen te zien. Hij stond op het punt

Bid meer in de Geest en ervaar de voldoening van God

By |2018-03-27T04:39:16+00:00March 27th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.” 1 Timotheüs 4:8 HSV Eén van de redenen waarom velen niet tevreden zijn, of nooit geestelijke voldoening ervaren, is door het gebrek aan gebed.

Vertrouw op de Heilige Geest en boek geestelijke vooruitgang.

By |2018-03-26T04:45:05+00:00March 26th, 2018|Daily Manna, Facebook|

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” Romeinen 8:26 HSV Meestal komen we woorden tekort ten tijde van gebed. Vandaag moedig ik u aan om meer tijd te besteden aan het

Vertrouw op de Heilige Geest in gebed

By |2018-03-24T04:40:52+00:00March 24th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele." 1 Korinthiërs 13:9 SV Niemand weet alles. Eén van de redenen waarom we op de Heilige Geest moeten vertrouwen in gebed, is omdat Hij Diegene is Die de gedachtengang van God kent en Hij de Enige is die deze aan ons kan openbaren. Want wie

Bidden in de Geest schakelt uw geestelijk antenne aan

By |2018-03-23T04:40:49+00:00March 23rd, 2018|Daily Manna, Facebook|

Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.” Psalmen 18:29 HSV Meestal handelen we niet in de wijsheid van God op de manier zoals God Almachtig wil dat we doen. De Bijbel zegt: “Christus Jezus is voor ons wijsheid geworden.” Wijsheid is een symbool van Gods licht om te dirigeren

Bidden in de Geest brengt vorm en orde in uw leven

By |2018-03-22T04:50:09+00:00March 22nd, 2018|Daily Manna|

De aarde was woest en leeg en de Geest van God zweefde boven de watermassa. Over de watermassa lag een diepe duisternis.” Genesis 1:2 HTB Vaak heeft ons leven geen structuur, er is geen orde. We rommelen maar wat aan. En één van de eigenschappen van God Almachtig is juist goddelijke orde. Alles wat gedaan wordt,

Het bidden in de Geest helpt ons geen emotionele beslissingen te nemen

By |2018-03-19T05:10:34+00:00March 19th, 2018|Daily Manna, Facebook|

En aan hen werden tongen van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:3-4 HSV Meestal worden we door onze ziel beheerst of beïnvloedt in

Bidden in de Geest brengt scheiding tussen valsheid en waarheid

By |2018-03-16T09:52:47+00:00March 16th, 2018|Daily Manna, Facebook|

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." Handelingen 2:3-4 HSV Bidden in de geest brengt scheiding tussen het valse en het ware in

Title

Go to Top