Scroll Top

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.” Efeze 6:10 HSV

Het Woord van God zegt dat we sterk moeten zijn in de Heer. Het zegt niet dat we sterk in onszelf moeten zijn. Dat is waar de meesten het hebben gemist. Velen proberen om kracht te putten uit hun eigen vermogen of uit anderen. Daarom ervaren zij zwakheid en zijn zij niet in staat om voorwaarts te gaan in hun leven.

God heeft onze kracht niet nodig om Zijn doel voor ons leven te volbrengen. Maar we hebben Zijn kracht nodig om te doen wat Hij ons vraagt te doen. Eén van de manieren om Gods kracht te ontvangen, is door te bidden in de geest. Apostel Paulus kende deze grote waarheid. Wanneer we de verschillende epistels die de Heilige Geest door hem heen schreef bekijken, was Paulus altijd aan het bidden.

Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen.” 1 Corinthiërs 14:18 HSV

Hij was altijd in de geest aan het bidden. God Almachtig was en is zijn levensbron van kracht door de Heilige Geest in Hem.

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens.” Efeze 3:14-16 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik ontvang voorziening van boven als ik bid in de Geest in Jezus Christus machtige Naam, Amen.