Scroll Top

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” Romeinen 8:26 HSV

Meestal komen we woorden tekort ten tijde van gebed. Vandaag moedig ik u aan om meer tijd te besteden aan het bidden in de Geest waar u de Heilige Geest toelaat om u te helpen Gods plan en doel voor uw leven te bidden. Dit omdat we niet weten hoe te bidden zoals we behoren te bidden. Elke keer dat u in de Heilige Geest bidt, hoeft u zich niet af te vragen of u Gods wil voor uzelf aan het bidden bent, want Hij zal u helpen om het te bidden. Dit is het volmaakte gebed, omdat het in lijn is met Gods plan en doel voor uw leven.

En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstige Zijn voornemen geroepen zijn.” Romeinen 8:27-28 HSV

De Bijbel zegt dat terwijl u uw dag spendeert aan het bidden in de geest, u geestelijke vooruitgang boekt.

Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest.” Judas 1:20 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om deze dag geestelijke vooruitgang te boeken door te bidden in de Geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen.