Scroll Top

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:3-4 HSV

Bidden in de geest brengt scheiding tussen het valse en het ware in ons. Het is ook één van de manieren waarop wij duidelijk onderscheid kunnen maken tussen wat er gaande is in onze geest, ziel en lichaam.

De bediening van Jezus Christus onze Heer, was en is nog steeds om het koren van het kaf te scheiden. Als wij bidden in de geest met de hulp van de Heilige Geest wordt het koren van het kaf gescheiden.

Maar wie kan in leven blijven wanneer Hij verschijnt? Wie kan Zijn komst verdragen? Want Hij is als een gloeiend vuur, dat de kostbaarste metalen loutert en Hij reinigt als iets dat de vuilste kleren kan bleken! Als de zilversmelter zal Hij zitten en van dichtbij toekijken hoe het schuim verbrandt. Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver, zodat zij hun werk voor de HERE zullen doen met een rein hart.” Maleachi 3:2-3 HTB

Het woord louteren betekent: “het verwijderen of scheiden van een ongewenste substantie in iets.”

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader: ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U altijd de waarheid van het valse scheidt in mij als ik blijf bidden in de geest met de hulp van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam, Amen.