Scroll Top

De aarde was woest en leeg en de Geest van God zweefde boven de watermassa. Over de watermassa lag een diepe duisternis.” Genesis 1:2 HTB

Vaak heeft ons leven geen structuur, er is geen orde. We rommelen maar wat aan. En één van de eigenschappen van God Almachtig is juist goddelijke orde.

Alles wat gedaan wordt, moet fatsoenlijk en ordelijk gaan.” 1 Korinthiërs 14:40 HTB

Welnu, ons leven wordt geordend wanneer wij in de geest bidden, met de hulp van de Heilige Geest. Het was de Heilige Geest die de aarde vormde, toen deze nog vormloos was.

Zo is het ook met ons als wij in de geest bidden met de hulp van de Heilige Geest. De Heilige Geest zweeft over ons heen en brengt vorm aan in ons leven.

Dat is ook wat er gebeurde in Handelingen 2:3-4 in Jezus Christus machtige Naam.

en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:3-4 NBG51

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U vorm en orde aanbrengt in mijn leven, als ik met de hulp van de Heilige Geest, in de geest bid in Jezus Christus machtige Naam, Amen.