Bidden in de Geest

Bid in de Geest en wordt geestelijk waakzaam

By |2017-08-28T00:00:09+00:00August 28th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is gewillig maar het vlees is zwak.” Mattheüs 26:41 HSV Zoals we lezen in Mattheüs 26:39-41 werd Jezus Christus gepijnigd in Gethsemane omwille van ons en stond op het punt om het kruis voor ons onder ogen te komen. Hij stond op het punt om

Doe Gods parfum (Zalving) op door te bidden in de Geest

By |2017-08-21T00:00:52+00:00August 21st, 2017|Daily Manna, Facebook|

Op die dag zal het gebeuren dat zijn last van uw schouder zal afglijden en zijn juk van uw hals; en dat juk zal te gronde gericht worden omwille van de Gezalfde.” Jesaja 10:27 HSV Meestal besteden we tijd om er aan de buitenkant goed uit te zien en spuiten we allerlei soorten natuurlijke parfums op

Bidden in de Geest maakt u vrijmoedig tegen intimidatie

By |2017-08-19T00:00:27+00:00August 19th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.”

Bid in de Geest en ontvang kracht

By |2017-08-18T00:47:14+00:00August 18th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.” Efeze 6:10 HSV Het Woord van God zegt dat we sterk moeten zijn in de Heer. Het zei niet dat we sterk in onszelf moeten zijn. Dat is waar de meesten het hebben gemist. Velen proberen om kracht te putten

Bid in de Geest en ervaar geestelijke polijsting

By |2017-08-16T05:30:05+00:00August 16th, 2017|Daily Manna, Facebook|

En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." Handelingen 2:3-4 SV De verdeelde tongen, als van vuur, kwamen om hen te

Bid in de Geest en uw licht zal vooruit schijnen

By |2017-08-05T05:35:58+00:00August 5th, 2017|Daily Manna, Facebook, Spiritual warfare|

U bent heet licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat

Bid meer in de Geest en ervaar rust

By |2017-08-02T07:25:09+00:00August 2nd, 2017|Daily Manna, Facebook|

Voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing - maar zij wilden niet horen." Jesaja 28:11-12 NBG51 "een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval”

Bid meer in de Geest en ervaar rust

By |2016-11-07T04:05:51+00:00November 7th, 2016|Spiritual warfare|

Voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing - maar zij wilden niet horen." Jesaja 28:11-12 NBG51 "een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval”

Bid meer in de Geest

By |2016-11-05T05:27:16+00:00November 5th, 2016|Spiritual warfare|

Bid meer in de Geest Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen." 1 Korinthiërs 14:2 HSV Wanneer de intenties van ons hart (geest) bekend worden gemaakt bij God, maakt Hij hiervoor in de plaats Zijn hartslag kenbaar

Bidden in de Geest verwijdert slechtheid en vervuiling bij u

By |2016-03-21T05:37:29+00:00March 21st, 2016|Daily Manna|

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:3-4 HSV De verdeelde tongen als van vuur kwamen om

Title

Go to Top