Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is gewillig maar het vlees is zwak.” Mattheüs 26:41 HSV

Zoals we lezen in Mattheüs 26:39-41 werd Jezus Christus gepijnigd in Gethsemane omwille van ons en stond op het punt om het kruis voor ons onder ogen te komen. Hij stond op het punt om Zijn leven als losgeld te geven voor ons, zodat we het leven kunnen hebben en het overvloedig kunnen hebben door Hem. Toch, in dat uur van Zijn grootste strijd, terwijl hij Zijn discipelen vertelde hoe Hij zich op dat moment voelde en hen vroeg om met Hem voor een uur te waken, vielen ze allen in slaap.

De discipelen gingen in de verleiding van de geest van sluimer. De geest van sluimer zorgt ervoor dat we ten prooi vallen aan de verleiding, doordat we geestelijk niet waakzaam zijn en het zorgt ervoor dat u geen idee hebt van de tijd en seizoen waarin we leven. Het voornaamste doel van de duivel is om te proberen u in de duisternis te houden. Dit zijn allemaal werken van satan.

Daarom, wanneer we in de Geest bidden, helpt de Heilige Geest ons door onze geest om onze duisternis te verlichten en dat van onze broeders en zusters, die onwetend zijn over veel vitale informatie van wat God gewrochten heeft in Jezus Christus ten behoeve van ons.

Want U doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.” Psalmen 18:29 HSV

Apostel Paulus begreep deze waarheid in Christus. Daarom bad hij door de Heilige Geest voor ons dat de ogen van ons verstand verlicht wordt.

Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand. Om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen.” Efeziërs 1:17-18 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bid vandaag dat U mijn duisternis verlicht zodat ik geestelijk waakzaam zal zijn in de tijd en seizoen waarin we leven in Jezus Christ machtige Naam, Amen.