Scroll Top

Bid meer in de Geest

Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.” 1 Korinthiërs 14:2 HSV

Wanneer de intenties van ons hart (geest) bekend worden gemaakt bij God, maakt Hij hiervoor in de plaats Zijn hartslag kenbaar aan ons. Want Hij houdt ervan dat wij Zijn perfecte wil voor ons leven kennen en doen.

Dus door de Heilige Geest, maakt God ons Zijn wil voor ons leven kenbaar.

En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.” 1 Korinthiërs 2:12 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Help mij om volhardend te zijn meer te bidden in de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen.