Bidden in de Geest

Bidden in de Geest maakt u vrijmoedig tegen intimidatie

By |2018-03-21T05:14:43+00:00March 21st, 2018|Daily Manna, Facebook|

Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.”

Doe Gods parfum (Zalving) op door te bidden in de Geest

By |2018-03-14T05:08:16+00:00March 14th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Op die dag zal het gebeuren dat zijn last van uw schouder zal afglijden en zijn juk van uw hals; en dat juk zal te gronde gericht worden omwille van de Gezalfde.” Jesaja 10:27 HSV Meestal besteden we tijd om er aan de buitenkant goed uit te zien en spuiten we allerlei soorten natuurlijke parfums op

Bid in de Geest en ervaar geestelijke polijsting

By |2018-03-13T05:09:06+00:00March 13th, 2018|Daily Manna, Facebook|

En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." Handelingen 2:3-4 SV De verdeelde tongen, als van vuur, kwamen om hen te

Bid in de Geest en uw licht zal vooruit schijnen

By |2018-03-10T05:01:38+00:00March 10th, 2018|Daily Manna, Facebook, Spiritual warfare|

U bent heet licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat

Bidden in de Geest maakt u vrijmoedig tegen intimidatie

By |2018-03-08T05:00:39+00:00March 8th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.”

Bid meer in de Geest en ervaar rust

By |2018-03-05T04:58:27+00:00March 5th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing - maar zij wilden niet horen." Jesaja 28:11-12 NBG51 "een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval”

Bid meer in de Geest en ervaar rust

By |2018-03-03T07:57:03+00:00March 3rd, 2018|Daily Manna, Facebook|

Voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing - maar zij wilden niet horen." Jesaja 28:11-12 NBG51 "een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval”

Bid meer in de Geest en wees verkwikt

By |2017-12-01T07:34:04+00:00December 1st, 2017|Daily Manna, Facebook|

Voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij wilden niet horen.” Jesaja 28:11-12 NBG51 Dat woord “een onverstaanbare taal spreken, en in een

Bid meer in de Geest en wees verkwikt

By |2017-08-30T00:40:41+00:00August 30th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij wilden niet horen.” Jesaja 28:11-12 NBG51 Dat woord “een onverstaanbare taal spreken, en in een

Title

Go to Top