Scroll Top

Voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij wilden niet horen.” Jesaja 28:11-12 NBG51

“een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval” gaat over het bidden in de geest.

In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere. 1 Korinthiërs 14:21 SV

Wanneer wij bidden in de geest, helpt de Heilige Geest ons door onze geest, te rusten.

Meestal vinden mensen het zelfs moeilijk om ’s nachts te rusten. Wanneer zij naar bed gaan, kunnen zij moeilijk in slaap vallen. Hun verstand maakt overuren. Sommige gaan op vakantie om te rusten en voelen zich aan het eind van de vakantie nog meer uitgeput. Ware rust zit in God Almachtig.

Dus geef uzelf over aan meer bidden in de geest en ervaar uw rust.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij Goddelijke rust geeft wanneer ik in de Geest bid in Jezus Christus machtige Naam, Amen.