Scroll Top

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen? Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen: als Hij zegent, kan ik het niet keren.” Numeri 23:19-20 HSV

Pas wanneer we onszelf gezegend zien door de Heer, dan zullen we de manifestatie van de zegen ervaren. Dat woord gezegend betekent voorspoedig zijn. God heeft ons al gezegend. We zijn niet onder de vloek, maar we zijn gezegend.

Weiger al het tegenovergestelde van Gods Woord en begin Hem te prijzen voor Zijn vermogen in ons Die ervoor zorgt dat we voorspoedig Zijn.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,” Efeze 1:3 HSV

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven:  Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.” Galaten 3:13-14 HSV

We zijn gezegend. Begin te profeteren over de dode dingen in uw leven om voorspoedig te zijn in Jezus’Naam. En prijs God voor Zijn zegen in en op uw leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank dat U mij zegent in Christus in Jezus’Naam. Amen.