Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid;  onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.” Kolossenzen 3:16 HSV

Totdat het Woord van God zijn thuis in ons heeft, kunnen we niet waarlijk lofprijzen. Want om iets zich thuis te laten voelen in ons houdt in dat het de vrijheid heeft gekregen om zich in elke gebied in ons leven te bewegen en te heersen. Bijvoorbeeld:

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk  van de Zoon van Zijn liefde.” Kolossenzen 1:13 HSV

Tenzij dit Schriftgedeelte ons leven domineert, zullen we, alhoewel we vrij zijn, nog steeds in gevangenschap leven. God Almachtig probeert ons niet te bevrijden, Hij heeft het al gedaan.

Jezus heeft ons bevrijd van de macht van satan. Selah. Accepteer dit als de absolute waarheid in uw leven en neem uw stand tegen de listige verleidingen van satan.

Tot slot, prijs God Almachtig voor de verlossing door Zijn Zoon Jezus Christus. Dat is hoe de overwinning een werkelijkheid voor u wordt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij hebt verlost van de macht en heerschappij van satan in Jezus Christus machtige Naam. Amen.