Scroll Top

Augustus, een nieuwe maand, nieuw begin: Let’s do this Prayer Challenge! Vol enthousiasme begon ik daar natuurlijk aan! Maar het gaat niet om hoe je begint maar om hoe je eindigt! Het was nogal wennen voor mijn ziel. Het is namelijk toch passen en meten met de tijd? De gebedsstructuur vergt discipline? En als er één ding is waar mijn oude mens wel allergisch voor is, is het wel discipline. Goh, en laat De Heilige Geest nou juist de Geest van discipline zijn!

Alles wat gedaan wordt, moet fatsoenlijk en ordelijk gaan.” 1 Korinthiërs 14:40 HTB
Naarmate ik geestelijk groei, merk ik gewoon dat als je iets van je leven wil maken dan dien je wel een leven van discipline te leiden. Je zal toch doelgericht moeten leven want anders kom je er niet! Blijven dromen de hele dag, brengt je droom niet in vervulling. Je kan wel klagen de hele dag over dingen maar JIJ moet een verandering wíllen! Aan het einde van de rit wil je toch niet denken: “had ik maar” want dan is het al te laat!
maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.” Filippenzen 3:14 NBG51
Hoe vaak citeren we niet deze Bijbeltekst als we met een schone lei willen beginnen? Dat is goed en krachtig maar je moet natuurlijk wel weten wat de oorzaak is! Leer van je verleden zodat je niet dezelfde fouten hoeft te maken in de toekomst! Vooral als het gaat om Gods instructies (Zijn specifiek Woord) voor je leven. Vaak denken we dat als we ongehoorzaam zijn geweest dat God opeens nu iets geheel anders gaat zeggen.
Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor eeuwig Dezelfde.” Hebreeën 13:8 BB
Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke (mens) van dag tot dag vernieuwd.” 2 Korinthiërs 4:16 NBG51
God komt ALTIJD terug op Zijn Woord! Want Hij en Zijn Woord zijn Eén en Hetzelfde (Johannes 1:1). Hij gaat precies verder met je waar Hij is gebleven. Dat jij een time-out nodig had, verandert niks aan Zijn Woord. Tijdens mijn vakantie in Duitsland werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt: ik ben lichamelijk niet meer in conditie! Ik stond me toch een partij te hijgen nadat ik de heuvel(s) had beklommen. Hier moest echt verandering in komen! God had mij allang geïnstrueerd om lichamelijk fit te zijn maar ja als je niet wilt horen dan moet je maar voelen hè? Wilt God dat we leren in pijn? Absoluut niet maar vaak zien we pas de noodzaak in als we jammergenoeg pijn lijden. Met deze Prayer Challenge loop ik ook tegen andere instructies aan die ik niet meer heb opgevolgd. En terwijl mijn ziel het uitkermde: “Die stomme instructies ook!”, weet ik dat ik deze confrontatie nodig heb! Frustraties zijn goed in die zin dat elke valse hoop kan breken in je leven. Wat is valse hoop? Elke verlangen en gedachtegang dat niet in lijn is met Gods Woord. Ik moet veranderen zodat Jezus in mij gezien mag worden!

Comments (1)

POWERFULL Lobi Pastora. NO MORE SHEET! NO MORE NONSENSE!
LET’S FLOW WITH THE HOLY GHOST, HALLELUJAAAA!

Comments are closed.