De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.” Romeinen 8:16 HSV

Dezelfde Heilige Geest Die getuigt dat we Gods kinderen zijn, is altijd met ons om ons te helpen om gevoelig te zijn om gehoor te geven aan God en van Hem te ontvangen. Meestal zijn we zo passief wanneer het gaat om het reageren op de dingen van God of om van God te ontvangen. Vanwege het feit dat we een natuurlijke neiging hebben om dingen eerst met ons verstand te begrijpen voordat we reageren.  

Soms kunnen we zelfs naar een geweldige samenkomst van gelovigen gaan, waar de beweging van Gods Geest zo aanwezig is, en toch nog steeds heel passief zijn om van God te ontvangen of op Hem te reageren. Soms luisteren we zelfs naar een geweldig Woord van God Almachtig en schreeuwen we het uit vreugde vanwege dat Woord en dan gedragen we ons de volgende dag alsof God niets heeft gezegd. We worden dan passief en geven we geen gehoor aan dat Woord. 

Het antwoord hierop is heel simpel. Het is de Heilige Geest in onze geest die ons helpt te allen tijden gehoor te geven aan en te ontvangen van God Almachtig door het geloof in Zijn Woord. Daarom zal het bidden in de Geest ons helpen om onszelf te positioneren, te reageren op en te ontvangen van God Almachtig door de getuige (zachte ingeving) te volgen van de Heilige Geest in ons. 

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest” Judas 1:20 HSV

God Almachtig wil altijd dat we onszelf opbouwen in de Heilige Geest waar we ook gaan zodat we makkelijk kunnen reageren op en ontvangen van Hem wanneer Hij spreekt of zoals de Heilige Geest het leidt. 

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik maak mijzelf vandaag geestelijk gevoelig terwijl ik in de Geest bid met de hulp van de Heilige Geest in Jezus’Naam. Amen.