Wauwww?? Wat een geweldig geestelijk seizoen zijn we binnengetreden! HALLELUJAAA!!! Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig (Psalmen 107:1 BB). Laten wij de goedheid en liefde van de Here prijzen en Hem ook eren om alle wonderen die Hij voor de mensen heeft gedaan. Maar laten wij Hem ook lofoffers brengen en juichend over zijn werk vertellen (Psalmen 107:21‭-‬22 HTB).

Het regent aan getuigenissen van wat De Heer allemaal doet in ons midden! Gisteren kwamen we gewoon tijd tekort tijdens de zondagdienst. Deze dag wil ik je bemoedigen om God te prijzen!!! Prijs Hem voor wat Hij doet, voor wat Hij heeft gedaan en voor wat Hij gaat doen in de Naam van Jezus!
Mijn ziel, prijs de Here en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.” Psalmen 103:2 HTB
Er zit kracht in lofprijs! Lofprijs is ons wapen tegen de duivel in deze geestelijke oorlogsvoering! Waarom denk je dat de duivel onze vreugde wil stelen? De vreugde van De Here is namelijk onze kracht! Habakuk wist dit en daarom schreef hij:
Al zou de vijgenboom niet bloeien en de wijnstok geen druiven opleveren, al zou de oogst van de olijfboom teleurstellen en de akker geen voedsel geven, al zouden alle schapen uit de schaapskooien verdwenen zijn en geen runderen meer in de stal staan, tóch zal ik mij verheugen in de Here en juichen over God die mij redt! De Oppermachtige Here is mijn kracht, Hij maakt mij lichtvoetig als een hert en brengt mij veilig over de bergen.” Habakuk 3:17‭-‬19 HTB
Je situatie kan nooit groter zijn dan God! God is jouw bron en jouw kracht. Waarom zorgen maken om dingen of mensen die God Zelf heeft gemaakt? Alles wat adem heeft, love De Here. (Psalmen 150:6 NBG51). Halleluja???