Scroll Top

..kwam de dochter van deze Herodias binnen en danste. En zij behaagde Herodes en degenen die mee aanlagen. Toen zei de koning tegen het meisje: Vraag van mij wat je maar wilt, en ik zal het je geven. En hij zwoer haar: Wat je van mij ook maar vraagt, ik zal het je geven, tot zelfs de helft van mijn koninkrijk.” Markus 6:22-23 HSV

Dit is slechts een menselijke koning. Hij had zichzelf gezworen zijn dochter te geven wat ze wil omdat zij hem bevalt.

In die dagen en zelfs vandaag de dag wordt een koning gehouden aan datgene hij zegt, anders maakt hij zichzelf tot een openbare bespotting, zelfs wanneer datgene hij belooft in strijd gaat met hemzelf. Wanneer de koning zijn belofte niet nakomt, veroorzaakt hij dat zijn volk het geloof in hem kwijtraken.

Maar de Bijbel zegt: “Wij behagen God door geloof.”

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.” Hebreeën 11:6 HSV

De dag dat u uw hart waarlijk aan Jezus Christus als Uw Redder en Heer hebt gegeven, wordt u aangenaam voor God. En omdat u Hem behaagt, zegt Hij als Koning voor ons: “vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven,  vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.” Johannes 15:7 HSV

God Almachtig is zo gewillig te voorzien in uw noden. U bent de gekwalificeerde kandidaat om van Hem te ontvangen…

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?” Numeri 23:19 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. I vraag om […….] plaats uw verzoek in de tekstbox. Dank U Heer voor het gehoor geven aan mijn gebed en het voorzien in mijn noden in Jezus Christus machtige naam. Amen.       

Comments (1)

[…] What Do You Want? Vandaag Wat wilt u? Vandaag […]

Comments are closed.