Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Openbaring 18-19

-Voedsel tot overdenking dag 343-

• 1 Korinthiërs 5: 1-8
• 2 Korinthiërs 2: 5-11

De Liefde verwijdert zwaarmoedigheid uit het leven van mensen. We weigeren meestal ruimte te geven aan diegenen die gevallen zijn om weer op te staan. In plaats daarvan maken we de situatie erger met onze houding, niet wetende dat we daardoor ruimte geven aan satan om misbruik te maken van de situatie; zaden van ontmoediging, afwijzing te zaaien in het leven van de persoon in kwestie en ook verdeeldheid in het lichaam van Christus.

Dit betekent niet dat mensen niet in de kerk moeten worden gedisciplineerd als ze iets verkeerd doen, maar God wil niet dat we ons meer op de zonde (wat er is gebeurd) focussen dan op hun herstel. Met andere woorden, hun herstel is veel belangrijker dan hun puinhoop.

“Ik heb gehoord dat er bij u ontucht plaatsvindt en dan nog wel van een soort dat zelfs onder ongelovigen niet voorkomt. Er is een man bij u die met zijn stiefmoeder naar bed gaat. En u maar verwaand zijn! U had beter in de rouw kunnen gaan! Waarom hebt u die man niet uitgestoten uit uw gemeente? Want al ben ik lichamelijk afwezig, in gedachten ben ik bij u. Ik heb mijn oordeel over die man al klaar, alsof ik zelf aanwezig was. Als u in de naam van onze Here Jezus bijeen bent en ik er in gedachten bij ben, moeten we die man door de kracht van de Here Jezus uit onze gemeenschap stoten en aan Satan overleveren. Daardoor zal zijn menselijke natuur worden verwoest, maar kan zijn geest op de grote dag van de Here gered worden. Het is niet goed dat u zo verwaand bent. Hoe hebt u zoiets door de vingers kunnen zien? Zo gaat het immers van kwaad tot erger. Weet u niet dat door een klein beetje gist het hele deeg gaat gisten? Gooi de oude gist weg, anders bent u geen vers deeg. Er hoort bij u geen gist te zijn omdat Christus, ons Paaslam, geofferd is. Laten wij dat dan ook blijven vieren, niet met oude gist of met gist van kwaad en schande, maar met het ongegiste brood van zuiverheid en waarheid!”.
1 Korinthiërs 5:1‭-‬8 HTB

Jezus Christus was het zondeoffer voor de gehele mensheid. Nu, door Zijn offer van Zichzelf, ervaren allen die in Hem geloven en hun zonden belijden, herstel.

Hij is de God van herstel.

Daarom zei Paulus door de Heilige Geest:

“Maar als iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar in zekere zin – opdat ik het hem niet te zwaar maak – u allen. Voor zo iemand is die straf, die door velen is opgelegd , genoeg geweest. Zodat u hem daarentegen liever moet vergeven en bemoedigen, opdat zo iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd. Daarom verzoek ik u dat u uw liefde voor hem weer bevestigt. Want met dit doel heb ik ook geschreven: dat ik uw beproefdheid te weten zou komen, of u in alles gehoorzaam bent. Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook; want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend”.
2 Korinthe 2:5‭-‬11 HSV

Wanneer u iemand vergeeft is het eerst goed voor u, omdat u het een zware last verwijdert dat tussen u en de persoon in stond. Ten tweede, het voorkomt dat satan u en de persoon te slim af is door wat er is gebeurd.

Om deze reden moet u ernaar streven om het juk van schuld en schaamte in het leven van mensen te breken door vergiffenis en van hen te houden ongeacht hun puinhoop.

Onthoud: Liefde streeft ernaar de zwaarmoedigheid in het leven van mensen te verwijderen.

Streef ernaar een jukbreker te zijn door te wandelen in de liefde en weiger overtroffen te worden door satan.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!