Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Psalmen 131-133

-Voedsel tot overdenking dag 323-

• Lucas 23:34
• Romeinen 12:21
• Johannes 14:9

Toen Jezus Christus werd aangevallen door Zijn vervolgers, was de vijand uit op Zijn hart om Hem bitter te maken. Jezus weigerde Zijn emoties toe te staan ​​Zijn acties te bepalen of Zijn spreken te beïnvloeden.

En daarom zei Jezus: “…. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.[Ps. 22:18.]”
Lukas 23:34 HSV

Jezus Christus weigerde te veranderen, wetende dat Zijn vijanden zich nooit zouden kunnen bekeren zonder dat Hij ten behoeve van hen zou sterven en pleiten voor hun vergeving; aan hen een nieuwe kans en mogelijkheid geven om zich te bekeren. Hij kon niet handelen tegen Zijn natuur in en de opdracht om lief te hebben, te vergeven en redding te brengen aan allen en aan zovelen die in Zijn Naam zullen geloven (Johannes 3:16; Romeinen 3:22).

Ook al had Christus alle reden en mogelijkheid om bitter te zijn want Hij had een eigen wil. Hij koos voor het leven in plaats van de dood en weigerde om bitter te zijn.

Als Jezus de geest van onvergevingsgezindheid had toegestaan te regeren over Hem, zou Hij niet anders zijn geweest dan Zijn vijanden en onze redding zou zijn verspild. Maar dank God Almachtig dat ongeacht hoe zij Christus behandelden, Hij weigerde te veranderen.

Het Woord van God zegt:
“Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.”
Romeinen 12:21 HSV

Mensen liefhebben is de manier van God om hen een kans te geven om zich te bekeren en om God te ervaren voor wie Hij is en niet voor wat mensen zeggen dat Hij is.

“…. Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?
Johannes 14:9 HSV

Onthoud: u bent Gods vertegenwoordiger voor degenen die u tegenkomt in dit leven.

Houd nooit op met het liefhebben van mensen, want u bent Gods deur naar hun redding.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!