Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Haggai 1-2

-Voedsel tot overdenking dag 313-

• Romeinen 14: 20-23

Liefde veroorzaakt niet dat uw broeder struikelt. Het Woord van God zegt:

“Breek het werk van God niet af door ruzie te maken over het eten. Op zich is alles rein. Maar het is verkeerd als je door de dingen die je eet het geloof van iemand anders beschadigt. Het is niet goed om vlees te eten of wijn te drinken of iets anders te doen, als dat het geloof van je broeder of zuster kwaad doet. Heb het dan niet over je eigen overtuiging. God weet wat je gelooft. Het is heerlijk als je jezelf niet veroordeelt voor wat je doet. Maar als je iets eet en je twijfelt of het wel goed is om dat te eten, doe je verkeerd. Want dan eet je niet met geloof. En alles wat je zonder geloof doet, is verkeerd.”
Romeinen 14:20‭-‬23 BB

We willen dat mensen zich gedragen zoals wij en we begrijpen niet dat onze wandel met God een proces is. Dat betekent dat ons geloof in God is gebaseerd op de relatie die we met Hem hebben opgebouwd. Dit is de reden waarom we niet moeten verwachten dat iemand die net wederomgeboren is, de dingen in het licht van het Woord van God zal zien zoals wij.

Zelfs als we weten dat onze houding ten opzichte van bepaalde dingen juist is volgens de Schriften, maar omwille van de zwakkere broeders wiens geloof niet zo sterk is als het onze, moeten we leren hun gevoelens ten aanzien van onze acties te overwegen, zodat ze niet struikelen of zondigen. Ons geloof in God mag de ander niet doen vallen. Daarom is in liefde wandelen zo belangrijk; het voorkomt dat we zelfzuchtig zijn.

Een goed voorbeeld is voedsel; sommige mensen eten niet alle soorten voedsel op basis van hun eigen redenen. Hoewel de Bijbel zegt dat elk voedsel geheiligd is door het Woord en gebed. Maar omwille van het geweten van de zwakkere gelovige in Christus, moet u ervoor kiezen om te eten wat ze verkiezen, om te voorkomen dat ze vallen. Dit is waar Gods liefde voorrang heeft boven hoop en geloof.

Onthoud: Liefde houdt eerst rekening met de ander want geloof werkt door liefde.

Zorg ervoor dat Liefde u overheerst in de omgang met zowel de gelovige in Christus als de ongelovige.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!