Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jeremia 52
Openbaringen 14-15

– Voedsel tot overdenking dag 299-

• Genesis 3:21
• 1 Petrus 4: 8
• Genesis 2: 16-17
• Genesis 3: 22-24

De Liefde heeft grenzen. God is liefde, maar Zijn liefde moet niet als vanzelfsprekend worden beschouwd of worden misbruikt. Toen Adam en Eva zondigden, bedekte Gods liefde hun naaktheid.

“En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee.”
Genesis 3:21 HSV

Hun zonden waren bedekt. Het Woord van God zegt:
“Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.[vergeeft en negeert de beledigingen van anderen] [Spr. 10:12.]”
1 Petrus 4:8 HSV

Bovendien, hoewel hun zonden bedekt waren, veranderden Gods grenzen voor hun leven niet.

‘En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.”
Genesis 2:16‭-‬17 HSV

Vanwege hun zonde werden ze door God uit de hof van Eden verwijderd.

Toen zei de HEERE God: “Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.[Openb. 2: 7; 22: 2, 14, 19.] ”
Genesis 3:22‭-‬24 HSV

De reden waarom God hen uit het hof heeft verdreven, is vanwege liefde. Want als grenzen van liefde zijn overschreden, heeft het zijn gevolgen.

Onthoud: liefde heeft zijn grenzen. Van mensen houden betekent niet dat u geen grenzen hoort te stellen.

Wees bedachtzaam in het stellen van grenzen!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!