Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jeremia 50-51
Openbaringen 13-14

-Voedsel tot overdenking dag 298-

• 1 Korinthiërs 13: 5-8
• 1 Korinthiërs 15:31

Wanneer we tekort schieten aan het niet liefhebben van mensen vanwege hun houding of acties, is het een teken dat menselijke liefde beperkt is en dat het altijd faalt. Menselijke liefde is gebouwd op zelf-ego, maar Gods liefde is onbaatzuchtig en onveranderlijk ongeacht de omstandigheden, daarom faalt het nooit.

“Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.”
1 Korinthiërs 13:5‭-‬8 NBG51

Daarom moet onze kracht voor het liefhebben van mensen komen van de Auteur van de liefde, wiens liefde nooit faalt of wordt beïnvloed door omstandigheden (Maleachi 3: 6).

Het is moeilijk om in deze dimensie van liefde te wandelen zonder dood van uzelf te zijn. We moeten het dagelijks van onszelf sterven in praktijk te brengen, om te kunnen functioneren in de liefde die nooit faalt (1 Korinthiërs 15:31). De liefde die nooit faalt is Gods liefde in ons en we kunnen alleen in Zijn liefde functioneren als we dagelijks in praktijk te brengen om ons over te geven aan Gods Geest.

Onthoud: we zijn niet geboren om in natuurlijk menselijke liefde te wandelen, maar we zijn uit God geboren om in Zijn liefde te wandelen die nooit faalt!

Gods liefde zal u nooit teleurstellen!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!!