Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jesaja 65
Titus 1-3

-Voedsel tot overdenking dag 275-

• Deuteronomium 6: 4-5
• Zacharia 14: 9
• Jesaja 31: 1, 3
• 2 Korinthiërs 11: 2-3

De Liefde prostitueert niet! Wanneer u een andere agenda boven die van God voor uw leven stelt, dan is dat spirituele prostitutie. De Bijbel noemt u dan dubbelzinnig en onstabiel.

Toen God de kinderen van Israël uit Egypte bevrijdde, zei hij: “Israël, luister: de Here is onze God, de Here is één. Heb de Here , uw God, lief met heel uw hart, en geheel uw ziel en al uw krachten.”
Deuteronomium 6:4‭-‬5 HTB

Met andere woorden, God is op zoek naar onze onverdeelde loyaliteit aan Hem. Het zou vreemd zijn om te trouwen met iemand die u bedriegt of die met andere mensen overspel pleegt.

Tegenwoordig verafgoden velen zichzelf; dat betekent dat ze hun eigen agenda boven die van God hebben geplaatst. Dit is wat de Bijbel ‘prostitutie’ noemt, omdat u wederomgeboren bent om de rest van uw leven op aarde en in de hemel trouw te zijn aan de Almachtige God.

De reden waarom God in zijn Woord zei: “Israël, luister: de Here is onze God, de Here is één. Heb de Here , uw God, lief met heel uw hart, en geheel uw ziel en al uw krachten.”
Deuteronomium 6:4‭-‬5 HTB

“En de Here zal koning zijn over de hele wereld. Dan zal de Here de enige zijn, alleen Hij zal worden aanbeden.”
Zacharia 14:9 HTB

Het is omdat Hij echt de enige God is en Hij niet wilde dat ze verward raakten zoals de Egyptenaren die vele afgoden aanbaden die niet God waren.

“Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp, die steunen op paarden, vertrouwen op strijdwagens, omdat er zoveel zijn, op ruiters, omdat die zeer machtig zijn, maar die geen acht slaan op de Heilige van Israël en de HEERE niet zoeken.

Want de Egyptenaren zijn mensen en geen God, en hun paarden zijn vlees en geen geest. De HEERE zal Zijn hand uitstrekken, zodat de helper zal struikelen, en wie geholpen wordt, zal neervallen, tezamen zullen zij allen omkomen.”
Jesaja 31:1‭, ‬3 HSV

Apostel Paulus zei door de Heilige Geest:
“Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. [Hos. 2:19, 20.] Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.[Gen. 3: 4]”
2 Korinthe 11:2‭-‬3 HSV

Met andere woorden, Paulus zei dat als een liefhebber van Christus blijf loyaal aan Hem, weiger om afgeleid te worden of toe te staan dat uw liefde voor Hem en Zijn zaken koud worden. Stop met uzelf te focussen op andere dingen die niet blijvend zijn en u niet kunnen behouden!

Onthoud: De Liefde doet niet aan prostitutie!

Blijf loyaal aan Degene die Zijn leven voor u heeft gegeven. Dat is ware liefde.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!!