Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jesaja 51-52
1 Tessalonicenzen 1-3

-Voedsel tot overdenking dag 266-

• Johannes 3:16

Het Woord van God zegt:
“Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”
Johannes 3:16 HTB

Mijn nadruk ligt op de uitdrukking: “Zijn eniggeboren Zoon.” Dat betekent dat God alles gaf wat Hij had vanwege liefde voor deze wereld. Hij gaf van een ongemakkelijk standpunt zodat we gered konden worden. Zolang onze liefde voor mensen alleen op onze beste momenten gebeurt, praktiseren we nog steeds niet Gods liefde. Gods liefde is kostbaar, daarom neemt het sterke mannen en vrouwen van geloof in Christus om te kunnen wandelen in Gods liefde.

Abraham demonstreerde zijn liefde voor God toen hij op het punt stond zijn enige zoon te offeren, vertrouwende op God dat Hij hem uit de dood zou opwekken (Genesis 22).

Als het gaat om het liefhebben van mensen, moeten we onszelf onvoorwaardelijk geven zonder terughoudendheid. Als we liefde in deze dimensie beoefenen, zullen we in dezelfde voetstappen treden als die van Jezus Christus.

God wil dat we altijd dat we ons beste geven aan mensen als het gaat om wandelen in Gods liefde.

Onthoud: geef altijd uw beste aan mensen als het gaat om wandelen in Gods liefde.

God gaf ”Zijn eniggeboren Zoon” vanwege liefde, zodat we zouden leren ons beste te geven aan mensen terwille van liefde.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!