Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jesaja 49-50
Kolossenzen 3-4

-Voedsel tot overdenking dag 265-

• Mattheüs 10: 7-8
• Mattheüs 10: 9-10
• Efeziërs 4:31-32

Het Woord van God zegt:
“En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.”
Mattheüs 10:7‭-‬8 HSV

Mijn nadruk ligt op de zin: “U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.”

Jezus Christus kwam op aarde om ons Zijn liefde te geven, zodat we deze zonder reserves zouden demonstreren of geven aan diegenen in nood. Dat is de reden waarom Hij Zijn liefde verspreid heeft in onze harten door de Heilige Geest. Het is niet de bedoeling dat we ons onthouden als het gaat om het liefhebben van mensen, maar dat we vrijelijk geven wat we van Jezus Christus hebben ontvangen.

Dat is de reden waarom het Woord van God zegt:
“Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.”
Efeze 4:31‭-‬32 HSV

Het laatste deel van Efeziërs 4:32 zegt: “…. zoals ook God in Christus u vergeven heeft.”

Onthoud: de liefde van God is een gratis geschenk dat wij van Jezus Christus hebben ontvangen en dat wij vrijelijk moet teruggegeven.

Vrijelijk hebt u ontvangen, doe dan ook hetzelfde!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!