Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jesaja 47-48
Kolossenzen 1-2

-Voedsel tot overdenking dag 264-

• Filippenzen 2: 5-7
• Galaten 2:20

Er wordt vaak gezegd “uw reputatie is alles.” Dit is echter één van de dingen die zelfzucht bevordert. Zolang uw reputatie nog steeds telt, in plaats van die van Christus, kunt u niet in Gods liefde wandelen.

Verder zegt het Woord van God: “Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens.”
Filippenzen 2:5‭-‬7 HTB

De gezindheid van Christus behoort u te domineren in alles wat u doet, niet uw reputatie. Als u Zijn gezindheid, welke Liefde is, laat regeren, zult u beseffen dat uw reputatie niet telt, omdat het leven van Christus in u elke vijandigheid of vleselijkheid in uw opslokt (2 Korinthiërs 5: 4). Want u zult niet langer meer gedomineerd worden door uw vlees, maar door Gods geërfd vermogen (de Heilige Geest) in u.

Paulus de Apostel ontdekte deze grote waarheid en zeide: “Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij dat Hij zijn leven voor mij heeft gegeven.”
Galaten 2:20 HTB

De enige manier waarop Paulus van zijn relatie met God kon genieten en in Gods liefde kon wandelen, is te accepteren het feit dat hij dood van zichzelf is, maar levend voor God in Christus. Want om het leven van Christus te leven, moet hij elk woord vertrouwen en elke instructie volgen die door de Heer Jezus Christus was gegeven.

Onthoud: u kunt niet in Christus Zijn liefde wandelen zolang u gemotiveerd bent door uw vlees (zelfzucht) in plaats van de Heilige Geest.

Leef het leven van Christus, wat liefde is door geloof!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!!