Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Kronieken 19-22
1 Korinthiërs 1-2

-Voedsel tot overdenking dag 217-

• Markus 9:41
• Markus 11: 25-26

Het in praktiseren van met elkaar omgaan, is net als een beker water geven aan elkaar om te drinken. Jezus Christus benadrukte dit echter door een beker water te geven en te zeggen: “Want wie u een beker water te drinken zal geven in Mijn Naam omdat u discipelen van Christus bent, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.”
Markus 9:41 HSV

In Christus is één van de manieren waarop we één worden met Jezus Christus, wanneer we omgaan met onze broeders (1 Johannes 1: 7). Dat is waarom u de samenkomst van de heiligen niet moet verzuimen (Hebreeuws 10:25) en geen belediging moet houden op uw hart en tegenover elkaar. Het dragen van wrok of onvergevingsgezindheid; is als Hem een ​​beker water weigeren en ook het weigeren van het één worden met Jezus Christus. En er is geen beloning in het weigeren om anderen te dienen terwijl u verwacht dat God u zal bedienen.

Dat is de reden waarom het Woord van God zegt: “En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.”
Markus 11:25‭-‬26 HSV

Iemand vergeven die ons onrecht heeft aangedaan, is als de persoon een beker water geven om te drinken. Jezus Christus demonstreerde dit door de Vader te vragen ons te vergeven voor al onze overtredingen (Lucas 22:34). Hij ging zover dat Hij Zijn bloed vergoot voor de vergeving van onze zonden (Hebreeën 9:22). Nu zijn we verzoend met God op basis van wat Hij deed. Dat is een beker water geven aan iemand in nood.

Zijn beloning voor het doen van wat Hij deed was dat wij gered werden.

Bedenk: liefde is altijd op zoek naar iemand om een ​beker water te geven om te drinken; dit is ware relatie.

Geef iemand vandaag een beker water om te drinken.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!