Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Kronieken 14-18

-Voedsel tot overdenking dag 216-

• Mattheüs 25: 35-40
• 1 Johannes 3: 17-19

Het dienen van Jezus is niet gewoon een aanbiddinsglied voor Hem zingen. Onze aanbidding aan God is tevergeefs wanneer we niet de nooddruftigen kunnen bedienen.

Het Woord van God zegt:
“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”
Mattheüs 25:35‭-‬40 HSV

Jezus Christus, uw Heer, zei tot ons, wanneer wij in de noden van de vergankelijke wereld voorzien, doen wij dit aan Hem. Met andere woorden: Jezus Christus dienen betekent anderen bedienen.

Dat is de reden waarom Gods liefde in one moet domineren in woord en daad.

“Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen.
1 Johannes 3:17‭-‬19 HSV

Zonder liefde kunnen wij niemand bedienen. Daarom door het wandelen in liefde beledigen we niemand maar bedienen we een ieder.

Bedenk: Ware liefde voor God is het dienen is van anderen.

Breng het dienen van Jezus Christus in praktijk door het bedienen van anderen.

Veel zegeningen in Jezus Naam

Overdenk het en handel !!!!!