Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we;
1 Koningen 22
Handelingen 28
Psalmen 95

-Voedsel tot overdenking dag 180-

• Johannes 3:16
• Hebreeën 6: 18-9

Gods liefde is onbuigzaam. Wanneer iemand onbuigzaam is, betekent het! dat het onmogelijk is om de persoon in de tegenovergestelde richting van zijn of haar wil te buigen.

Bijvoorbeeld, Gods liefde voor de wereld is onveranderd, ongeacht al het kwaad erin. Dat betekent dat God vastberaden is om van u te houden en van degenen die Jezus Christus niet kennen, wat er ook gebeurt.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Johannes 3:16 NBG51

Dus, als gelovigen in Christus, moet onze liefde voor elkaar en degenen die Jezus Christus niet kennen, onbuigzaam zijn.

Onze liefde voor mensen moet niet gebaseerd zijn op hun karakter of wat ze voor ons kunnen doen. Maar het moet gebaseerd zijn op Gods onbuigzaamheid van Zijn liefde die niet verandert wanneer mensen veranderen. Wanneer we de houding van mensen toestaan ​​om onze liefde voor hen te bepalen, betekent het dat we flexibel zijn als het gaat om mensen liefhebben en onze liefde niet standvastig is.

“Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die (tot Hem de) toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt.
Hebreeën 6:17‭-‬18 NBG51

God heeft in zichzelf doelgesteld om lief te hebben en dezelfde liefde is aan u gegeven, zodat u ook kunt bepalen om lief te hebben, wetende dat Gods liefde voor u of wereldse mensen niet gebaseerd is op hun normen van liefde maar op Zijn onmeetbare liefde (Efeziërs 3: 18-19).

Dat betekent dat God in zichzelf het doel heeft gesteld om mensen lief te hebben en te weigeren te veranderen omdat dit Zijn natuur is en ook een verbond.

Het wordt tijd dat we de lendenen van ons verstand omgorden als het gaat om wandelen in Gods liefde.

Onthoud: Gods liefde is onbuigzaam daarom is het standvastig.

Wees onbuigzaam als gaat om het liefhebben van mensen .

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!