Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Samuël 26-28

-Voedsel tot overdenking dag 150-

• Genesis 2: 16-17
• Genesis 3: 1-3

Liefde heeft zijn grenzen. Een grens is een lijn die de limiet van een gebied of een scheidslijn markeert. En deze grenzen helpen ons om niet betrokken te raken bij ongevallen.

Bijvoorbeeld: “En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.”
Genesis 2:16‭-‬17 HSV

De reden hiervoor is dat Gods intentie was dat de mens geen kwaad zou ervaren, want Hij wist dat er kwaad in de wereld was. En de auteur van dit kwaad is satan. God heeft deze grenzen bepaald vanwege de Liefde die Hij had voor Adam en Eva.

Toen Adam en Eva in opstand kwamen, werden zij geestelijk gescheiden van de auteur van het leven en werden zo geestelijk verenigd met de auteur van de geestelijke dood (Satan).

God bepaalt de grenzen van Zijn Liefde voor ons. Niet alleen dat we onszelf geen pijn kunnen doen maar ook dat de duivel geen misbruik van ons kan maken.

Daarom gaf Hij ons de Schriften om ons te helpen zien de grenzen van Zijn Liefde voor ons. Er zijn consequenties waar we mee te maken krijgen als we buiten Zijn Woord om gaan.

Toen satan Eva verleidde, hoewel ze niet ontwetend was van de grenzen, had ze niet echt een volledig begrip van het gewicht van de consequenties. Dat is waarom ze toegaf aan zijn bedrog.

“De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? [Openb 12:9-11] En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in ,het hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.
Genesis 3:1‭-‬3 HSV

Daarom was Eva niet onwetend van de grenzen, maar ze had weinig inzicht voor de zwaarte van de gevolgen ervan.

U moet niet alleen veranderen vanwege consequenties geboren uit rebellie, maar u moet leren om de gevolgen te vermijden door u aan de grenzen van De Liefde te houden.

Gods liefde heeft grenzen en het is altijd wijs om eraan te houden. Zodat we ons niet zien rond dwalen.

Onthoud dat Liefde de waarheid spreekt.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!