Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Samuël 24-25
Johannes 21
Psalmen 72

-Voedsel tot overdenking dag 149-

• Lukas 23:34
• Galaten 6:2

Liefde moet niet alleen in woorden worden uitgedrukt, maar ook in daden. Jezus Christus onze Heer drukte Zijn Liefde voor ons uit terwijl we nog zondaars waren, door voor ons te bidden.

“En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.”
Lukas 23:34 HSV

Hij bad zo een gebed, omdat Hij onze lasten op Zich droeg, aldus vervullend de wet van Liefde. God verwacht van ons hetzelfde naar elkaar en naar de ongelovigen toe.

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.”
Galaten 6:2 HSV

De hoogste manier om onze liefde voor de mensheid uit te drukken, naast het voldoen aan hun dagelijkse behoeften, is om voor hen te bidden dat Gods eeuwige plan in hun leven manifesteerd en vervuld zal worden.

We zijn wie we zijn omdat Jezus heeft gebeden en nog steeds voor ons bidt. Hij uit Zijn Liefde voor ons door Zijn voorbede.

Bedenk dat u alleen Gods liefdeswet kunt vervullen door voor de mensheid op de bres staan zoals Jezus Christus dat doet.

Stop nooit om te bidden voor de mensheid, want gebed is het afdwingen van Gods Wil in de hemel om hier op aarde gemanifesteerd te worden.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!