Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Samuel 16-17
Johannes 18
Psalmen 69

-Voedsel tot overdenking dag 145-

• Zacharia 7: 1-9
• Jakobus 2: 14-17
• Galaten 5: 6

Vasten en bidden dat ons geloof in God versterkt, is geen vervanging voor het niet wandelen in liefde. Laat me het zo stellen, vasten en bidden zonder gerechtigheid en barmhartigheid voor de onderdrukten op wat voor manier dan ook is ritualistisch.

Wanneer we de gelegenheid hebben om goedheid, barmhartigheid en gerechtigheid te tonen aan de onderdrukten, moeten we dit niet vervangen door bidden en vasten, want dat is geen liefde maar egoïsme.

In het boek van Zacharia, werden de mensen dagelijks onderdrukt door de gezaghebbende en henzelf, maar toch riepen ze op tot vasten en bidden. God adresseerde hen door te zeggen: “u bent geïnteresseerd in religie, maar Mijn interesse is het welzijn van mensen.

“Zo zegt de HEERE van de legermachten: Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs goedertierenheid en barmhartigheid, eenieder aan zijn naaste.”
Zacharia 7:9 HSV

Mensen zijn alles voor God en wandelen in liefde naar elkaar en ook naar ongelovigen toe is het geneesmiddel voor het menselijk hart en ziel. Mensen zullen niet altijd onthouden wat u heeft gezegd, maar ze zullen onthouden hoe u hen heeft behandeld ten tijde van hun beproeving.

“Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan ?”
Jakobus 2:14‭-‬16 HSV

De getoonde werken zijn een teken van onze liefde die we hebben voor elkaar en voor hen die Jezus Christus niet kennen als hun Redder en Heer.

De brandstof voor ons geloof is liefde!

“In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.”
Galaten 5:6 HSV

Onthoud dat geloof werkt door liefde.

Het is tijd voor u om de belemmering van uw geloof in God te kennen; functioneren zonder liefde.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!!