Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Samuel 18-19
Johannes 19
Psalmen 70

-Voedsel tot overdenking Dag 146-

• 2 Petrus 1: 3-11
• Romeinen 6: 11-13

We hebben onze goddelijke eigenschappen nodig om effectief te zijn in onze wandel met God. Als deze ontbreken, zijn we vergeten dat we gereinigd zijn van zonden uit het verleden.

Een van deze goddelijke kwaliteiten is: Christelijke liefde.

De Bijbel zegt: “Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen.”
2 Petrus 1:3‭-‬10 HSV

De Bijbel spreekt over (broederlijke genegenheid) christelijke liefde en zegt ook: “Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen (2 Petrus 1:9‭-‬10 HSV).”

Daarom, wanneer we er niet in slagen om in Gods liefde te wandelen, zijn we vergeten wie we zijn en proberen we op te wekken wat met Christus is begraven om dat(gene) ons te laten overheersen. Door dit te doen plaatsen we ons in een positie van gecontroleerd te worden door de kracht van de zonde in plaats van de Heilige Geest.

“Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn . En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God.”
Romeinen 6:10‭-‬13 HSV

Wanneer u toestaat dat uw vleselijke begeerte de plaats van Gods liefde in u overneemt, maakt het u inefficiënt en onvruchtbaar in uw kennis van Jezus Christus.

Wandelen in liefde maakt onze roeping en verkiezing in Christus zeker en als we daarin blijven zullen we nooit struikelen.

Onthoud: liefde faalt nooit!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!