Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Samuel 14-15
Johannes 17
Psalmen 68

-Voedsel tot overdenking dag 144-

• Hebreeën 10: 5-10
• Johannes 15:13

Het in praktijk brengen van Gods liefde is de hoogste vorm van aanbidding. De reden daarvoor is dat u uw leven voortdurend neerlegt zodat De glorie van God door u heen geopenbaard kan worden. Aanbidding is niet alleen maar een lied zingen, maar het is een levensstijl. Jezus Christus demonstreerde zuivere aanbidding tot God door voortdurend Zijn leven voor Hem te leven.

“Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.”
Johannes 6:38 HSV

“Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God.[psalm 4:6-8] Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht .”
Hebreeën 10:5‭-‬10 HSV

De wil doen van de vader doen was Zijn levensstijl en dit kon niet worden bereikt zonder de liefde voor de Vader en de wereld.

Hij stierf als gevolg van Zijn liefde voor ons. Omdat Hij wist dat het alleen door de dood, de mens kon zijn van de geestelijke dood en zo weer opnieuw eeuwig verbonden kon worden met God.

Het Woord van God noemde het neerleggen van Christus Zijn leven “de grotere Liefde”.

“Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.”
Johannes 15:13 HSV

Daarom werd de hoogste vorm van aanbidding getoond toen Jezus de hoogste vorm van liefde betoonde door Zijn leven voor ons te geven terwijl we nog zondaars waren.

Wandelen in Gods liefde is de hoogste vorm van aanbidding. En dat is waarom het doen van dingen zonder liefde, een zonde is.

Laten we allemaal gedomineerd worden door Gods liefde.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!