Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Richteren 12-13
Johannes 8
Psalmen 60

-Voedsel tot overdenking dag 131-

• Lucas 17: 1-5
• Jesaja 55: 10-11

Wanneer je leert te vertrouwen op God en niet op je eigen kunnen, is het gemakkelijk om van mensen te houden. Omdat u God en niet uzelf vertrouwt om een ​​verandering teweeg te brengen in het leven van de persoon aan wie u liefde geeft.

“En Hij [Jezus] zei tegen de discipelen: Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar wee hem door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen dan dat hij één van deze kleinen zou doen struikelen. Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof.
Lukas 17:1‭-‬5 HSV

In vers 5 zeiden de apostelen: “vergroot ons geloof”. Je kunt alleen groeien in je vertrouwen dat voortkomt uit kennis van God terwijl je consequent je relatie met Hem voortzet. Hoe meer je God leert kennen, hoe gemakkelijker het is om mensen lief te hebben, omdat mensen Zijn focus zijn.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
Johannes 3:16‭-‬17 HSV

Het primaire doel waarvoor God Jezus Christus naar deze wereld stuurde, is om mensen te redden van de geestelijke dood en hen het eeuwige leven te geven. Daarom het houden van mensen, is van God houden. Daarom moet je je vertrouwen op Gods bekwaamheid hebben, niet op die van jezelf om mensen te veranderen als je ze liefde geeft.

Bedenk dat Gods Woord nooit faalt. Het is uw plicht om Gods Woord in praktijk te brengen en het is Zijn plicht om het in het leven van mensen te laten gebeuren.

“Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, [2cor 9:12,] zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.”
Jesaja 55:10‭-‬11 HSV

Het wordt tijd dat we leren om op God te vertrouwen wanneer we wandelen in de liefde.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!!!