Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jozua 24
Johannes 6
Psalmen 57

-Voedsel tot overdenking 125-

• Johannes 14:23
• Jakobus 4: 7

Een van de redenen waarom veel gelovigen niet weten af te rekenen met demonen, is door het gebrek aan liefde voor elkaar. Wanneer je niet in Gods liefde wandelt, dan onderhoud je Zijn geboden niet en onderwerp je ook niet aan de autoriteit van Zijn Woord.

“Jezus antwoordde hem: ‘Als iemand van Mij houdt, zal hij doen wat Ik heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen zullen Wij bij hem komen wonen.”
Johannes 14:23 HTB

Zonder je te onderwerpen aan God en Zijn Woord, kun je niet afrekenen met demonische geesten of ze weerstaan.

Het Woord van God zegt:  “Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten.”
Jakobus 4:7 HTB

Daarom wandelen in Gods liefde is onderwerpen aan Gods gezag.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!