Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jozua 24
Johannes 5
Psalmen 56

-Voedsel tot overdenking dag 124-

• Jesaja 53: 11-12

Jezus kwam om de verlorenen te zoeken en te redden. De verlorenen waren dezelfde die tegen zijn bediening waren. Jezus wist dat de enige manier waarop Hij hun harten kon winnen, was door te functioneren in wat zij misten en dat was de liefde van God.

De vraag is: hoe voelt u zich als u bidt en houdt van dezelfde mensen die niets met u te maken willen hebben?

Ik weet dat dit in strijd is met de manier waarop de wereld functioneert, maar we zijn niet hier om naar de wereldse standaard te functioneren, maar naar de standaard van Christus. Daarom zegt de Bijbel dat we in deze wereld leven, maar dat we niet van deze wereld zijn. Om deze reden bad Jezus voor de verlorenen gedurende zijn drie en een half jaar van zijn aardse bediening: voor hun redding en daarom hield Hij nooit op met hen te bedienen wanneer Hij daartoe de gelegenheid heeft had.

De Bijbel zegt: “En als Hij ziet wat er allemaal is bereikt door zijn lijden, zal Hij voldoening smaken. Door wat Hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen bevrijden van schuld en hen rechtvaardig maken in de ogen van God, want Hij zal al hun zonden dragen. Daarom zal Ik Hem de eerbewijzen geven van iemand die machtig is en in hoog aanzien staat, want Hij heeft Zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een misdadiger, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders.[Lucas 22:37.] ”
Jesaja 53:11‭-‬12 HTB

De grotere liefde is het vermogen om uzelf over te geven zodat anderen uit de duisternis bevrijd worden en komen in Het Koninkrijk van licht.

Onthoud ware liefde bidt niet alleen voor degenen die van u houden, maar bidt voor diegenen die niets met u te maken willen hebben.

Het woord van God zegt: “Wat voor bijzonders is het te houden van mensen die ook van u houden? Dat doet iedereen

“Weet u wat u moet doen? Uw vijanden liefhebben en goed voor hen zijn en hun iets te leen geven zonder erop te rekenen dat ze u terugbetalen. Dan krijgt u een grote beloning in de hemel. Dan zult u echte zonen van God zijn. Want Hij is vriendelijk en goed voor ondankbare en slechte mensen. Heb net zoveel liefde en medeleven als uw hemelse Vader.”
Lucas 6:32‭, ‬35‭-‬36 HTB

De Liefde faalt nooit!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!