Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jozua 17-18
Spreuken 10
John 4

-Voedsel tot overdenking dag 120-

• 1 Korinthiërs 13: 5
• Mattheüs 18: 15-17

De eerste vrucht die de Heilige Geest produceert in ons, is liefde. Het is door Gods liefde dat alle andere gaven van de Geest worden volmaakt. De vruchten van de Geest spreken van Christelijke karaktereigenschappen die in ons worden geproduceerd als we ons overgeven aan de Heilige Geest.

Wanneer onze houding ten opzichte van anderen egoïstisch is en niet bereid is om te veranderen, zelfs niet wanneer we gecorrigeerd worden, dan beoefenen we Gods liefde niet.

“Zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk,
1 Korinthiërs 13:5 HTB

Het is heel belangrijk dat we de Heilige Geest toestaan ​​om ons te snoeien, zodat we geconformeerd kunnen worden aan het beeld van Christus. Het is makkelijk om in liefde te wandelen als de vruchten van De Geest ons domineren.

“Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt.”
Galaten 5:22‭-‬23 HTB

Jezus Die had onderwezen over slecht karakter zei: “een broeder die niet gewillig is zijn houding te veranderen, laat hem een ongelovige zijn.” Omdat niet wandelen in liefde de relatie en eenheid onder de broeders vernietigt.

“Als een van uw broeders u kwaad doet, moet u het hem onder vier ogen zeggen. Als hij uw terechtwijzing aanneemt, is de relatie tussen u en hem hersteld. Doet hij dat niet, haal er dan één of twee anderen bij die getuigen kunnen zijn. Wil hij nog niet luisteren, leg de zaak dan aan de gemeente voor. Als de gemeente hem in het ongelijk stelt en hij wil nog niet luisteren, moet u niet meer met hem omgaan. [Lev. 19:17; Deut. 19:15.]”
Mattheüs 18:15‭-‬17 HTB

Onthoud dat een verkeerde houding jegens anderen de eenheid onder de broeders in Christus verbreekt en de mensen in de wereld ontmoedigt om de liefde van God te omarmen of tot de reddende kennis van Christus te komen.

We moeten waken over ons karakter en ervoor zorgen dat de vruchten van De Geest ons domineert.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!