Tevreden kijk ik terug op mijn dag! Vandaag heb ik mijn hele huis omver gehaald. Na de Ministers Retreat was ik gewoon klaar met heel veel dingen! En één AKTIE punt op de lijst (die alleen maar langer wordt volgens mij?) was het weggeven van kleren en letterlijk wegdoen van zooi! Onder het motto: “LESS IS MORE!”, hebben alle kledingkasten het moeten ontgelden en de speelgoedkast en box volgen zeer snel! Wat kan een mens toch spullen hebben, man man man! Wie zoekt vindt nog eens wat! Mijn dochter haar trui was eindelijk terecht! Ze zocht het sinds Kerstmis. Het lag al die tijd in de kledingkast van haar broer!??‍♀️?
Zo zijn wij ook een huis. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God u heeft gegeven en die nu in u woont? U bent niet van uzelf (1 Korinthiërs‬ ‭6:19‬ ‭HTB‬‬)!

Bescherm uw hart boven alles, want uit uw hart komt alles voort wat u doet.” Spreuken‬ ‭4:23‬ ‭HTB‬‬

Uw hart beschermen dient u pro-actief te doen! Houd het bij en zorg dat er geen troep binnen komt dus wees aggressief aan de poort van uw hart! U moet dus in de gaten houden wat en wie u binnenlaat! Want als u passief bent dan zit u hart gauw vol met rotzooi èn ongewenste gasten. 
Echte opruiming en/of verandering begint eerst in De Geest voordat het zich manifesteert in het natuurlijke! De wereldse mentaliteit om toch maar eerst uiterlijke zaken aan te pakken voordat we geestelijk aan de slag gaan is iets waar vele Christenen mee kampen!

niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus; doe zo van harte de wil van God, en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen.” ‭‭Efeze‬ ‭6:6-7‬ ‭HSV‬‬

God wilt dat we breken met “het perfecte plaatje” in stand te houden voor het oog van de mens of om mensen te behagen! God wilt ons van binnen naar buiten compleet veranderen zodat de wereld weet dat wij discipelen zijn van Hem doordat de liefde zichtbaar is onder ons (Johannes 13:35)! God is namelijk liefde en dat is waar de wereld zo naar smacht!!!

De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefdezegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan.” 1 Korintiërs 13:4-5‬ ‭BB‬

God is onzelfzuchtig daarom gaf Hij Jezus Christus voor en aan ons zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes‬ ‭3:16‬ ‭HTB‬‬). God heeft zielen op het oog! En u? Waar bent u mee bezig?
Heeft u het moeilijk? —> “Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht (Mattheüs‬ ‭11:28-30‬ ‭HTB‬‬).”
Heeft u pijn? —> “De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest (Psalmen‬ ‭34:19‬ NBG51).”  
Bent u bang? —> “vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand (Jesaja‬ ‭41:10‬ NBG51).”
Twijfelt u? —> “God is niet zoals de mensen. Mensen liegen, maar God liegt nooit. Mensen veranderen van gedachten, maar God doet altijd wat Hij zegt. Hij houdt Zich altijd aan wat Hij heeft beloofd (Numeri ‭23:19‬ BB).”
Het is de hoogste tijd om opruiming te houden! Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat, en alles waarin we God ongehoorzaam zijn (Hebreeën 12:1‬ ‭BB‬)!!!