Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jozua 1-2
Lucas 21-22
Psalmen 50

-Voedsel tot overdenking 112-

• 1 Korinthe 13: 7
• Jesaja 53: 3-6

De reden waarom we klagen terwijl we iemand een helpende hand geven, is omdat we vanuit zelfinspanning werken, niet in Gods genade en liefde.

De Bijbel zegt: “zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.”
1 Korinthe 13:7 HSV

Dit was dezelfde reden waarom Jezus zo’n contradictie tegen Hem kon verdragen om een nieuwe bestemming voor ons te verzekeren.

“Hij was veracht en verworpen en verlaten door de mensen, een Man van smarten en pijnen, en bekend met verdriet en ziekte; en als een mens van wie de mensen hun gezichten verbergen, werd hij veracht, en we waardeerden zijn waarde niet of hebben geen achting voor hem. Zeker, Hij heeft onze droefheid (ziekten, zwakheden en benauwdheden) gedragen en onze zorgen en smarten [van straf] gedragen, maar wij [onwetend] beschouwden Hem getroffen, geslagen en geteisterd door God [als met melaatsheid]. [Mat. 8:17.] Maar Hij werd verwond voor onze overtredingen, Hij werd gekneust voor onze schuld en ongerechtigheden; de kastijding [nodig om te verkrijgen] vrede en welzijn voor ons was op Hem, en met de slagen [die gewond] Hem zijn we genezen en geheel gemaakt. Alles waar we van houden, is verdwaald, we hebben iedereen naar zijn eigen weg geleid; en de Heer heeft ons de schuld en de ongerechtigheid van ons allemaal aan het licht gebracht. [I Pet. 2:24, 25.] ”
Jesaja 53: 3-6 AMPC

Jezus Christus droeg al onze zonden op Zichzelf om ervoor te zorgen dat we vrij konden zijn. Hij liet Zijn liefde zien door onze last op Zich te nemen. Zo was het ook dat Maria Magdalena zich niet druk maakte om het lichaam van Jezus alleen te dragen toen ze Hem ging zoeken in het graf waar ze Hem hadden gelegd en waar ze Hem niet konden vinden.

“Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.”
Johannes 20:15 HSV

Daarom zal wandelen in Gods liefde ervoor zorgen dat u niet de last voelt van de problemen die u oplost of nog op wil lossen.

Onthoud dat Gods liefde niet de last voelt en daarom draagt het hoop en verdraagt ​​ze alle dingen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!